Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu Łączy nas Pasja

Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz Użytkownik wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych, a także sposoby i cele gromadzenia plików Cookies.

 

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marketing Sapers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), ul. Limanowskiego 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000667558, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – KRS.

Jeśli potrzebujesz informacji lub pomocy w zakresie ochrony Twoich danych osobowych – skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych tutaj – iod@marketingsappers.pl

Jeśli korzystasz z usług portalu Łączy nas Pasja, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Masz możliwość kontrolowania sposobu, w jaki używamy i udostępniamy Twoje dane.

Zapisując się na listę subskrybentów newslettera portalu Łączy nas Pasja wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania Ci newslettera. Newsletter ma charakter informacyjno – marketingowy i dotyczy informacji znajdujących się na stronie internetowej laczynaspasja.pl, jak również zawiera materiały marketingowe dotyczące naszych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów trzecich współpracujących z nami.

Odniesienia do „nas”, „my”, „nasz” i „zespół Łączy nas Pasja” odnoszą się do Marketing Sapers Sp. z o.o. (Administrator Danych).

 

Jakie dane gromadzimy

Kiedy korzystasz z naszych usług, możemy gromadzić niektóre spośród następujących informacji:

 1. Twój adres e-mail;
 2. Adres IP;
 3. Informacje techniczne o jakichkolwiek urządzeniach, z których korzystasz, żeby uzyskać dostęp do naszych usług oraz inne informacje techniczne;
 4. Informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług, o tym kiedy, skąd i w jaki sposób korzystasz z naszych usług;
 5. Informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z portali społecznościowych (jeżeli połączyłeś nasze usługi ze swoimi kontami w portalach społecznościowych). Powyższe może potencjalnie obejmować pewne informacje z Facebooka i innych sieci społecznościowych (w tym m.in. dostęp do listy Twoich znajomych, jak również zbiorczych nieosobowych danych analitycznych dotyczących naszych użytkowników), ściśle w zgodzie z obowiązującymi warunkami i zasadami Facebooka oraz innych portali społecznościowych – w zakresie niezbędnym do zapewnienia Ci wszystkich funkcjonalności naszych usług;
 6. Wszelkie inne dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem naszych usług;
 7. Wszelkie inne dane, które przekazujesz nam w czasie kontaktowania się z nami;

 

Dlaczego to robimy

Marketing Sapers przetwarza dane osobowe w celu:

 1. przesyłania swoim Subskrybentom newslettera mającego charakter informacyjno – marketingowy;
 2. świadczenia innych usług oferowanych na portalu Łączy nas Pasja;
 3. wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Marketing Sapers;
 4. wdrożenia tzw. uzasadnionego interesu prawnego, rozumianego jako całkowicie zgodny z prawem cel przetwarzania danych, spójny z Twoimi prawami;
 5. dostarczania Ci informacji marketingowych (w tym spersonalizowanych) na temat naszych usług, lub które, naszym zdaniem, mogą Cię zainteresować – np. możemy wysyłać Ci maile lub wyświetlać pop-upy o naszych usługach;
 6. komunikacji z użytkownikami naszych usług;
 7. zawiadomienia Cię o zmianach dotyczących naszych usług;
 8. ulepszenia lub zmodyfikowania naszych usług;
 9. organizowania konkursów, promocji i bonusów (w tym kontaktu z uczestnikami, oceną zgłoszeń, dystrybucją nagród, zapłatą podatku);
 10. wypełnienia obowiązków podatkowych, prawnych oraz rozliczeniowych;
 11. profilowania oraz personalizacji naszej komunikacji marketingowej, ofert oraz reklam, które wyświetlamy na naszych oraz stronach osób trzecich oraz usługach opartych na połączonych danych, które o Tobie zebraliśmy;
 12. konfigurowania, zarządzania Twoim kontem użytkownika;
 13. dopełniania obowiązujących nas procedur zgodności.

 

Jak długo

Dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane pod warunkiem, że Marketing Sapers ma prawnie uzasadniony interes, a interes ten jest nadrzędny w stosunku do Twoich interesów i podstawowych praw. Jeśli uzasadniony prawnie interes Marketing Sapers dotyczący przetwarzania i przechowywania Twoich danych nie jest nadrzędny w stosunku do Twoich interesów i praw podstawowych, dane nadal mogą być przetwarzane i przechowywane jeśli jest to wymagane przez prawo. W takich przypadkach dane mogą być przechowywane tylko w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych.
Okres przechowywania informacji o Tobie zależy od rodzaju informacji, jakie o Tobie uzyskaliśmy.
Marketing Sapers zachowa Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Po upływie tego czasu Marketing Sapers usunie lub zanonimizuje Twoje dane. Jeśli nie jest to możliwe (na przykład informacje zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), wówczas bezpiecznie przechowamy Twoje informacje i wyizolujemy je od dalszego przetwarzania aż do możliwości usunięcia, jeżeli będzie to prawnie i technicznie możliwe.

 

Udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych

Marketing Sapers dzieli się informacjami ze stronami trzecimi, które pomagają Marketing Sapers działać, dostarczać, ulepszać, integrować, dostosowywać i wspierać działalność portalu Łączy nas Pasja. Marketing Sapers współpracuje ze swoimi partnerami – zewnętrznymi dostawcami usług w celu zapewnienia rozwoju strony internetowej i aplikacji, hostingu, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych, przechowywania, infrastruktury wirtualnej, analizy i innych usług. Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom trzecim z którymi współpracujemy, w szczególności podmiotom, które dostarczają nam narzędzi niezbędnych do rozsyłania newslettera, podmiotom obsługującym portal laczynaspasja.pl od strony technicznej oraz LV BET Zakłady Bukmacherskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach – podmiotowi, który jest naszym zaufanym partnerem oraz sponsorem portalu.

Jeśli usługodawca musi uzyskać dostęp do informacji o Tobie, aby wykonywać usługi w imieniu Marketing Sapers, robi to na podstawie instrukcji Marketing Sapers, w tym zasad i procedur mających na celu ochronę Twoich danych. Marketing Sapers zawsze zapewnia swoim partnerom informacje niezbędne do osiągnięcia założonych przez strony celów.

Jeżeli jest to wymagane przez prawo, Marketing Sapers może ujawnić Twoje dane Policji lub innym organom publicznym (w tym między innymi adres IP).

Powierzone nam dane osobowe będę przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Marketing

Korzystając z serwisu Łączy nas pasja godzisz się na otrzymywanie materiałów marketingowych, które są jego integralną częścią. Nieodłącznym elementem portalu Łączy nas Pasja są np. banery reklamowe, na których możemy promować swoje usługi i produkty oraz usługi i produkty podmiotów z nami współpracującymi. Materiały promocyjne możemy przesyłać naszym Subskrybentom także w ramach newslettera. Możesz być pewny, że nie będziemy nadużywać tej możliwości starając się udostępniać tylko takie informacje, których możesz od nas oczekiwać.

 

Twoje prawa

W stosunku do Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw:

 1. Prawa do wycofania zgody – masz prawo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych;
 2. Prawo do otrzymania informacji – masz prawo wiedzieć jak Twoje dane są przetwarzane i dlaczego;
 3. Prawo dostępu – masz prawo zażądać kopii danych osobowych, które posiadamy o Tobie;
 4. Prawo do sprostowania – w przypadku gdy Twoje dane osobowe są niedokładne, masz prawo zażądać poprawienia i uzupełnienia niepełnych danych osobowych;
 5. Prawo do usunięcia danych – możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych w przypadku braku legalnych podstaw wymaganych do dalszego przetwarzania tych danych. To prawo ma zastosowanie tylko w określonych okolicznościach;
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania / sprzeciwu – w pewnych okolicznościach masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu lub wnieść o ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub naszego uzasadnionego interesu. Jednakże pomimo Twojego sprzeciwu/wniosku o ograniczenie przetwarzania Twoich danych, kiedy ciągle obowiązują nas wymagania prawne, będziemy musieli w dalszym ciągu przetwarzać Twoje dane.;
 7. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo zażądać dostarczenia Twoich danych osobowych w „ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie” (Artykuł 20 RODO) i przekazaniu tych danych osobie trzeciej. Dotyczy to danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika i przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem – masz prawo nie podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji, w przypadku gdy decyzja ma na Ciebie znaczący wpływ, możesz zażądać interwencji człowieka tam, gdzie to właściwe. Masz również prawo do wyrażania swojego punktu widzenia i podejmowanych decyzji.
 10. Masz także ogólne prawo do wycofania zgody, którą przekazałeś nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Marketing Sapers może odmówić realizacji pewnych praw od wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego prawa byłaby sprzeczna z uzasadnionym celem przetwarzania danych lub obowiązków nałożonych na Marketing Sapers przez prawo.

Jeśli chcesz skorzystać z jednego z wyżej wskazanych praw, skontaktuj się z nami tutaj – iod@marketingsappers.pl

 

Ciasteczka
Marketing Sapers i partnerzy zewnętrzni, tacy jak partnerzy reklamowi i analityczni, używają różnych technologii do zbierania informacji, takich jak pliki cookie i sygnalizatory web.
Marketing Sapers wykorzystuje pliki cookie, sygnalizatory web i inne technologie w celu:

 • ulepszania i dostosowania usług oraz stron internetowych;
 • ulepszania Twojego doświadczania naszych usług;
 • aby umożliwić Ci dostęp do usług i korzystanie z nich bez ponownego wpisywania nazwy użytkownika lub hasła;
 • zrozumienia korzystania z usług i interesów naszych użytkowników;
 • ustalenia, czy wiadomość e-mail została otwarta i podjęta;
 • przedstawienia reklamy odpowiedniej dla Twoich zainteresowań.

 

Pliki Cookie:

 • Tam, gdzie jest to absolutnie konieczne. Te pliki cookie i inne technologie są niezbędne, aby umożliwić usługom udostępnienie żądanej funkcji;
 • Dla funkcji. Te pliki cookie i podobne technologie zapamiętują wybrane opcje, takie jak język lub parametry wyszukiwania. Marketing Sapers wykorzystuje te pliki cookie, aby zapewnić użytkownikowi bardziej odpowiednie doświadczenie z wybranymi opcjami i bardziej dostosowywać korzystanie z usług.
 • Dla wydajności i analityki. Te pliki cookie i podobne technologie zbierają informacje o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z usługami i umożliwiają Marketing Sapers usprawnienie działania usług. Na przykład Marketing Sapers wykorzystuje pliki cookie Google Analytics, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający odwiedzają nasze produkty i witrynę, i jak je przeglądać, aby zidentyfikować obszary wymagające ulepszeń, takie jak nawigacja, wrażenia użytkownika i kampanie marketingowe.
 • Kierowanie na pliki cookie lub pliki cookie dotyczące reklam. Te pliki cookie zbierają informacje o Twoich zwyczajach przeglądania, aby reklama była odpowiednia dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Pamiętają odwiedzane strony internetowe i te informacje są udostępniane innym stronom, takim jak dostawcy usług technologii reklamowej i reklamodawcy.
 • Pliki cookie mediów społecznościowych. Te pliki cookie są używane, gdy udostępniasz informacje za pomocą przycisku udostępniania w mediach społecznościowych lub przycisku „polubienie” na naszych stronach internetowych lub łączysz swoje konto lub korzystasz z naszych treści w witrynie społecznościowej. Sieć społecznościowa zarejestruje, że to zrobiłeś. Informacje te mogą być powiązane z działaniami ukierunkowanymi / reklamowymi.

Aby zrezygnować z korzystania z plików cookie, możesz odpowiednio ustawić przeglądarkę, zmieniając jej opcje, aby przestała akceptować pliki cookie lub wyświetlała monit przed zaakceptowaniem plików cookie z odwiedzanych witryn. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich aspektów usług. Marketing Sapers i jego partnerzy zewnętrzni zbierają również informacje za pomocą sygnalizatorów webowych (znanych również jako „piksele śledzące”).
Wiele przeglądarek zawiera własne narzędzia do zarządzania w celu usuwania lokalnych obiektów pamięci masowej HTML5.
Nie będzie można zrezygnować z plików cookie lub innych technologii, które są „ściśle niezbędne” dla usług.

 

Zmiany

Marketing Sapers może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Marketing Sapers opublikuje wszelkie zmiany Polityki prywatności dodając powiadomienie na stronie głównej. Marketing Sapers będzie również przechowywać wcześniejsze wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum do przeglądu. Marketing Sapers zachęca do zapoznania się z Polityką Prywatności za każdym razem, gdy korzystasz z usług, aby być na bieżąco z naszymi praktykami informacyjnymi i sposobami ochrony prywatności.

Jeśli nie zgadzasz się z żadnymi zmianami niniejszej Polityki prywatności, będziesz musiał zaprzestać korzystania z usług i portalu Łączy nas Pasja, jak opisano powyżej.

Bonus do 3333PLN na start
LV BET Zakłady Bukmacherskie posiada zezwolenie urządzania zakładów wzajemnych wydane przez Ministra Finansów. Udział w nielegalnych grach hazardowych może stanowić naruszenie przepisów. Hazard związany jest z ryzykiem